Welkom bij de Gaventest.
Met deze eenvoudige gaventest worden 16 verschillende (geestelijke) gaven getest. De test duurt ongeveer een kwartier om in te vullen.

Druk op 'start' om te beginnen.
start
 
(Groep 1) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20240359}}

Score Groep 1: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 2) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277048}}

Score Groep 2: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 3) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277171}}

Score Groep 3: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 4) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277753}}

Score Groep 4: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 5) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik ben..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik ben {{answer_20277293}}

Score Groep 5: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 6) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277802}}

Score Groep 6: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 7) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20278005}}

Score Groep 7: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 8) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20278003}}

Score Groep 8: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 9) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik ben..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik ben {{answer_20278002}}

Score Groep 9: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 10) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20278000}}

Score Groep 10: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 11) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277999}}

Score Groep 11: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 12) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277997}}

Score Groep 12: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 13) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277996}}

Score Groep 13: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 14) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik ben..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik ben {{answer_20277995}}

Score Groep 14: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 15) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277993}}

Score Groep 15: *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
(Groep 16) Ik identificeer mijzelf met de volgende uitspraken. "Ik..." *

Vink alles aan wat van toepassing is.

 
Ik {{answer_20277954}}

Score Groep 16. *

Tel op hoeveel eigenschappen je hebt aangevinkt en vul het aantal hier in:
 
Dit zijn je scores op een rij:

Groep 1: {{answer_20277055}} van de 10
Groep 2: {{answer_20240419}} van de 11
Groep 3: {{answer_20277174}} van de 12
Groep 4: {{answer_20277296}} van de 11
Groep 5: {{answer_20277754}} van de 10
Groep 6: {{answer_20278065}} van de 10
Groep 7: {{answer_20278064}} van de 9
Groep 8: {{answer_20278068}} van de 12
Groep 9: {{answer_20278073}} van de 10
Groep 10: {{answer_20278069}} van de 10
Groep 11: {{answer_20278077}} van de 11
Groep 12: {{answer_20278079}} van de 10
Groep 13: {{answer_20278078}} van de 11
Groep 14: {{answer_20278144}} van de 9
Groep 15: {{answer_20278145}} van de 12
Groep 16: {{answer_20277956}} van de 10

Kijk naar je top scores en lees hieronder welke gaven je volgens deze test hebt.

Groep 1. Organisatie. 
De bijzondere begaafdheid om te kunnen vaststellen wat het lichaam van Christus nodig heeft op de korte en de lange termijn en het werk van de gemeente zodanig te organiseren en te plannen dat de effectiviteit van de gemeente zal toenemen. (Lucas 14:28-30; Handelingen 6:1-7; 27:11-20, 27-29; 1 Korintiërs 12:28; Titus 1:5)

Groep 2. Apostelschap.
De bijzondere gave om nieuwe dingen te starten, gestructureerd te denken, mensen op te leiden, een last te dragen voor de uitbreiding van Gods koninkrijk, en daarbij grote geestelijke of materiële druk te kunnen dragen. (Marcus 1:38-39; Handelingen 13-14; Lucas 10; Handelingen 6:1-6; Handelingen 20:20; Romeinen 15:20-24)

Groep 3. Kennis. 
De bijzondere gave om bovennatuurlijke kennis te hebben over personen, omstandigheden of specifieke Bijbelse zaken die in direct verband staat tot de gezondheid en groei van de gemeente. (Handelingen 5:1-11; 1 Korintiërs 2:14; 12:8; 14:24-25; 2 Korintiërs 11:6; Kolossenzen 2:2-3)  

Groep 4. Evangelisatie. 
De bijzondere gave om het evangelie vrijmoedig te kunnen vertellen aan ongelovigen op een wijze waarop er velen van hen een persoonlijke toewijding maken om Jezus Christus te volgen. (Handelingen 8:5-6; 26-40; 14:21; 21:8; Efeziërs 4:11-14; 2 Timoteüs 4:5)

Groep 5. Bemoediging. 
De bijzondere gave om woorden van troost, bemoediging, uitdaging of correctie te kunnen spreken op een manier waarop anderen positief reageren en geholpen worden. (Handelingen 11:3, 22-25; 14:22; Romeinen 12:8, 15:4; 1 Tessalonicenzen 2:11-12; 1 Timoteus 4:13; Hebreeën 10:25)  

Groep 6. Geloof. 
De bijzondere gave om volledig en onwankelbaar op God te kunnen vertrouwen in een moeilijke situatie en daarbij bereidwillig te zijn om direct Gods aanwijzingen op te volgen. (Handelingen 5:1-11; 6:5-7; 11:22-24; 27:21-25; Romeinen 4:18-21; 1 Korintiërs 12:9; 13:2; Hebreeën 11:33-34)

Groep 7. Geven. 
De bijzondere gave om blij en opofferingsgezind vrijgevig te zijn met financiën of persoonlijke bezittingen voor het werk van God. (Marcus 12:41-44; Handelingen 4:36-37; Romeinen 12:8; 2 Korintiërs 8:1-7; 9:2-8)

Groep 8. Helpen. 
De bijzondere gave om onbaatzuchtig tijd te kunnen geven of andere hulpmiddelen beschikbaar te stellen aan een ander, zodat die op zijn of haar beurt weer effectiever zijn eigen gave(n) kan uitoefenen. (Marcus 15:40-41; Lucas 8:2-3; Handelingen 9:36; Romeinen 16:1-2; 1 Korintiërs 12:28; 16:15-19)

Groep 9. Gastvrijheid. 
De bijzondere gave om anderen die in nood zijn warm welkom te heten, ze van voedsel en onderdak te voorzien in een geest van dienstbaarheid. (Handelingen 16:14-15; Romeinen 12:9-13; 16:23; Hebreeën 13:1-2; 1 Petrus 4:9-10)

Groep 10. Leiderschap. 
De bijzondere gave om anderen verenigd te krijgen rond een gemeenschappelijke visie en om de doelstellingen voor de toekomst zodanig duidelijk te maken zodat het lichaam van Christus daardoor beïnvloed wordt en richting krijgt in een geest van samenwerking. (Nehemia; Lucas 9:51; Handelingen 7:10; 15:7-11; Romeinen 12:8; 1 Tessalonicenzen 5:12; 1 Timoteus 5:17; Hebreeën 3:17)

Groep 11. Barmhartigheid. 
De bijzondere gave, om werkelijk begaan te zijn met mensen die fysiek, emotioneel of mentaal lijden en hun vanuit een diep medelijden te helpen op zo’n manier dat de pijn verlicht wordt. (Matteus 20:29-34; 25:34-40; Marcus 9:41; Lucas 10:33-35; Handelingen 9:36; 11:28-30; 16:33-34; Romeinen 12:8; Jakobus 2:15-16)  

Groep 12. Herderschap. 
De bijzondere gave die aan bepaalde mensen wordt gegeven om voor lange tijd persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het geestelijk welzijn van een groep gelovigen. (Johannes 10:1-18; 21:16; Efeziërs 4:11-14; 1 Timoteus 3:1-7; 1 Petrus 5:1-3)

Groep 13. Profetie. 
De bijzondere gave om een directe en onmiddellijke boodschap van God aan zijn volk te kunnen communiceren. (Lucas 7:26; Romeinen 12:6; Handelingen 2:37-40; 15:32; 21:9-11; Efeziërs 4:11-14; 1 Kor.12:10; 28)

Groep 14. Dienen. 
De bijzondere gave om onvervulde behoeften te identificeren voor taken in Gods Koninkrijk, en gebruik te maken van de beschikbare middelen om te voldoen aan deze behoeften en gewenste resultaten te bereiken. (Handelingen 6:1-7; Romeinen 12:07; Galaten 6:22; Timotheüs 1:16-18; Titus 3:14)

Groep 15. Onderwijs. 
De bijzondere gave om Bijbelse waarheid duidelijk te kunnen onderscheiden en zo effectief te communiceren dat mensen daarvan kunnen leren en groeien in hun wandel met God. (Handelingen 18:24-28; 20:20-21; Romeinen 12:7; 1 Korintiërs 12:28; Efeziërs 4:11-14)

Groep 16. Wijsheid. 
De bijzondere gave om aan anderen door te kunnen geven hoe zij bepaalde kennis het beste kunnen toepassen op specifieke situaties binnen de gemeente en het persoonlijke leven van mensen. (Handelingen 6:3; 6:10; 15:13-22; 1 Korintiërs 2:1-13; 12:7-8; Jacobus 1:5-6; 3:13-18; 2 Petrus 3:15-16) 
Bedankt voor het invullen van de gaventest.
Bekijk www.c3arnhem.nl/gaven om het overzicht van de verschillende gaven nog eens terug te lezen.

Merk op dat vanwege de eenvoud van deze test de uitslag oppervlakkig is. Voor een diepgaande en meer nauwkeurige test verwijzen we je naar je connectgroepleider of onze DNA 2 cursus.

Bedankt voor het invullen van deze typeform
Maak nu je eigen typeform — het is gratis, makkelijk en mooi
Maak een <strong>typeform</strong>
Powered by Typeform